۱۳۹۲۰۲۰۹۱۶۴۶۳۱۹۶۴۴۸۹۵۴

۴۰۰ خانه مسلمانان در غرب میانمار به آتش کشیده شد

بررسی این تصاویر که (20 آبان 95) گرفته شده است، نشان می‌دهد بیش از 400 دستگاه ساختمان در سه روستای مسلمان‌نشین آتش زده شده است. براد آدام، مدیر بخش آسیا ...
اخبار فوری